Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Leirskoleopplæring

Søknadsfrist:
Se hovedtekst
Målgruppe:
Skoleeiere
Ansvarlig:
Fylkesmannen i NT
Hvem kan søke:
Kommunene

Etter opplæringslova § 2-3 første ledd kan ein del av undervisningstida brukast til leirskoleopplæring.

Publisert 05.04.2017

Med leirskole i denne samanhengen er meint leirskoleopplæring ved bemanna leirskole eller annan aktivitet med ei varigheit på minst tre overnattingar i samanheng. Med "annan aktivitet" er det her meint eksempelvis ekskursjonar eller turar som er ein del av grunnopplæringa.

Det er to søknadsfrister som gjelder:

20.juni og 20.november

Søknadsfrist:
Se hovedtekst
Målgruppe:
Skoleeiere
Ansvarlig:
Fylkesmannen i NT
Hvem kan søke:
Kommunene