Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Presserom

I vårt presserom ønsker å vi legge til rette for at pressen skal få enkel tilgang til nyttig informasjon fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Vi hjelper journalister med å finne riktig person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju. Vi legger til rette for pressen under større møter og arrangementer, som kongelige besøk og statsbesøk.

Her finner du våre siste pressemeldinger, ulike invitasjoner og programmer for ulike arrangementer osv. For daglige nyheter, artikler, prinsipielle vedtak og tilsynsrapporter osv. ber vi deg se på våre fag- og temasider.Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.10.2012

30.06.2016

Undersøkelse om tilstand blant melkeprodusentene

Fylkesmannens har gleden av å invitere pressen til en presentasjon av funn fra en undersøkelse blant melkeprodusentene i Nord-Trøndelag.


02.03.2016

Fylkesmannens årsrapport 2015

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har nå lagt fram årsrapporten for 2015.  Hele årsrapporten er på vanlig måte innlevert elektronisk til oppdragsdepartementene.


22.01.2016

Stortingspresidenten til fylket

Stortingspresident Olemic Thommessen besøker Nord-Trøndelag i begynnelsen av februar. Pressen inviteres til å dekke besøket.


15.01.2016

Skal feire sammen med kongeparet

25 år gamle Jorid Holstad Nordmelan fra Namsos skal feire bursdagen sin sammen med kongeparet 17.januar 2016.


07.01.2016

Invitasjon til pressebrief

Fylkesmannens har gleden av å invitere pressen til en gjennomgang vedrørende kommunereeformen i Nord-Trøndelag.


15.12.2015

Fylkesmannens nyttårskonferanse 2016

Som vanlig arrangerer Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin årlige konferanse for ordførere, rådmenn og statsetatsledere på fylkes- og regionnivå tidlig i januar måned.


23.10.2015

Kurs i offentlig postjournal

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gleden av å invitere pressen til et kurs i effektiv søking og bruk av offentlig postjournal (OEP).


30.06.2015

Kronprinsparets besøk på Stiklestad

Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen vil være tilstede under Olsokdagene på Stiklestad.


22.06.2015

Fornøyd med Fylkesmannen

Fylkesmennene i Trøndelag scorer høyest av alle embetene i den store innbyggerundersøkelsen 2015.


07.04.2015

Undersøkelse om tilstanden blant kornprodusentene

Fylkesmannens landbruksavdeling presenter funn fra en omfattende undersøkelse blant korndyrkerne i Nord-Trøndelag. Pressen inviteres til fremleggelsen av resultatene.