Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannens tilrådning

Pressen inviteres til en presentasjon av Fylkesmannens tilrådning for fremtidig kommunestruktur for Nord-Trøndelag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.09.2016

Fylkesmannen er bedt om å gi råd om fremtidig kommunestruktur for fylket. Vi er i ferd med å sluttføre våre vurderinger og vil presentere vår oppsummering og tilrådning, som skal sendes departementet.

Tid: Fredag 30. september 2016 kl. 10.00
Sted: Møterom Stiklestad, Statens hus 3.etg

Fylkesmannen har også invitert andre relevante aktører til denne fremleggelsen, blant annet ordførere i fylket. Av hensyn til bevertning ber vi om en tilbakemelding på om dere stiller, og ev. med hvor mange som kommer fra deres redaksjon.