Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Disse skal lede Fylkesmannen i Trøndelag

Ledelsen for det nye fylkesmannsembetet i Trøndelag er nå klar. Sju direktører utgjør ledelsen sammen med assisterende fylkesmann og fylkesmann Frank J. Jenssen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.04.2017

De to fylkesmannsembetene i Nord- og Sør-Trøndelag blir slått sammen til et nytt embete for hele Trøndelag fra 1.1.2018.

Fylkesmannen utfører en rekke ulike oppgaver på vegne av departementer og direktorater. Fylkesmannen er også klageinstans og sektormyndighet innenfor flere viktige områder. For å løse spennet i oppgavene blir den nye Fylkesmannen i Trøndelag organisert i sju ulike fagavdelinger, i tillegg til embetsledelsen.

Her er ledelsen i det nye embetet

 • Gerd Janne Kristoffersen (64), assisterende fylkesmann
  Er i dag ass. fylkesmann i Nord-Trøndelag, hvor hun begynte oktober 2013.
 • Mari Mogstad (60), direktør for kommunal og justis
  Vikarierer i dag som ass. fylkesmann i Sør-Trøndelag. Begynte hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som direktør i 2012. 
 • Helge Hansen (60), direktør for reindrift
  Er i dag direktør for reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. En funksjon han har hatt siden reindriftsforvaltningen ble overført til Fylkesmannen.
 • Tore Bjørkli (61), direktør for landbruk
  Er i dag landbruksdirektør for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. En funksjon han har hatt siden han begynte i 1998.
 • Bjørnar Wiseth (60), direktør for klima og miljø
  Er i dag miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. En funksjon han har hatt siden 2013.
 • Erik Stene (51), direktør for oppvekst og velferd
  Er i dag velferdsdirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, hvor han begynte i 2012.
 • Jan Vaage (60), direktør for helse og omsorg
  Er i dag fylkeslege i Sør-Trøndelag. En funksjon han har hatt siden han begynte hos Fylkesmannen i 2004.
 • Roar Veiseth (45), direktør for administrasjon 
  Er i dag administrasjonssjef hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. En funksjon han har hatt siden 2011.

Fra før er det klart at Frank J. Jenssen er utnevnt til fylkesmann for Trøndelag.  Det skjedde i statsråd 13.januar 2017. Jenssen er i dag stortingsrepresentant for Høyre. Det er de to fylkesmennene i henholdsvis i Sør- og Nord-Trøndelag som er ansvarlig for sammenslåingsprosessen av de to embetene.

- Vi mener vi har fått på plass en spennende og godt kompetent ledergruppe. De nye lederne har en krevende, men spennende jobb foran seg. Vi er sikre på at de vil løse sine oppgaver på en god måte, sier de to fylkesmennene Brit Skjelbred og Inge Ryan i Sør- og Nord-Trøndelag.