Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Årsrapporten 2016

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har nå lagt fram årsrapporten for 2016. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.03.2017

Fylkesmennene rapporterer til Kommunal- og moderniseringsdepartementet senest 1. mars. Du finner årsrapporten for 2016 til høyre i skjermbildet. Der finner du også link til en styringsportal for Fylkesmannen, hvor alle embetenes årsrapporter blir publisert.