Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Samenes nasjonaldag

I dag 6.februar markeres Samenes nasjonaldag/Saemiej åålmegebiejjie.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.06.2018

Dagen omtales også som «samefolkets dag» og «samisk folkedag». Det var Samekonferansen i 1992 som vedtok å opprette nasjonaldagen. Dagen er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Den ble feiret første gang i 1993, samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok.