Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Elvemusling

Elvemusling er en truet art. Den er en viktig miljøarbeider, som bidrar til rene elver. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er nasjonal koordinator for Handlingsplan for elvemusling. Dette betyr blant annet at vi kan gi tilskudd til kartlegging av elvemusling også i andre fylker.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.01.2015

Foredrag fra elvemuslingseminaret på Stjørdal, februar 2015.

Elvemuslingdatabasen - kart og lokalitetsbeskrivelser

Kontaktperson for elvemusling er Anton Rikstad og Kristian Julien.

Elvemusling 

Elvemusling. Foto: Anton Rikstad.