Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Biologisk kulturarv som verdiskaper

Interreg. prosjektet Biologisk kulturarv som verdiskaper søker etter potensielle brukere som kan tenke seg å få hjelp fra prosjetket til å dokumentere de biologiske verdiene og koble dette opp mot produkter og tjenester som tilbys eller det er tanker om å tilbys i framtida.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.12.2016

Fjell- og skogslandskapene i Norge og Sverige har gjennom lang tid blitt utnytta til lokal matproduksjon. Disse landskapene inneholder en rekke fysiske og biologiske kulturminner, samt en omfattende immateriell kulturarv. Kunnskapen om tradisjonell naturbruk har stor verdi med tanke på hvordan de biologiske ressursene anvendes på en bærekraftig måte i framtida. Denne kunnskapen representerer også en viktig ressurs for lokal verdiskaping og kan bidra til å styrke den lokale identiteten til tjenester og produkter.

Til prosjektet søker vi nå etter potensielle brukere som kan tenke seg å delta. I prosjektet vil vi sette fokus på lokale beiteressurser/naturressurser og hvordan disse kan bidra til lokal verdiskaping ved utvikling av produkter og tjenester. Du/dere kan gå med en ide som dere ønsker hjelp for å utvikle, eller også få hjelp til å videreutvikle produkter/tjenester dere allerede tilbyr.