Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Videre prosesser for kommuner som skal slå seg sammen

Onsdag 5. april la regjeringen fram forslag til endringer i kommunestruktur. Etter at Stortinget behandler proposisjon juni 2017, følger det av inndelingslova at Fylkesmannen skal kalle inn til felles kommunestyremøte. Alternativt kan kommunene be Fylkesmannen om unntak.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.04.2017

I proposisjonen om ny kommunestruktur foreslår departementet at Stortinget vedtar de sammenslåingene i fylket der kommunene har fattet gjensidige vedtak om at de ønsker sammenslåing:

  • Leksvik og Rissa (Sør-Trøndelag)
  • Verran og Steinkjer
  • Namdalseid, Namsos og Fosnes

I tillegg, og i tråd med avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, foreslås regjeringen en sammenslåing av Nærøy, Vikna, Leka og Bindal kommuner til en ny kommune i Ytre Namdal.

Det er ingen forskjell på prosessene og de formelle rammene for sammenslåinger der alle kommuner som har fattet gjensidige vedtak og sammenslåinger der ikke alle kommuner har positive vedtak om sammenslåing.

Infrastrukturtilskudd – søknadsfrist 1. juni

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt brev til kommuner (se vedlegg til høyre) som skal slå seg sammen om at det er mulig å søke om tilskudd til veier og digitaliseringstiltak. Søknadsfristen er 1. juni 2017.

Oppdatert rundskriv om inndelingsloven, herunder unntak fra felles kommunestyremøte

Fastsetting og endring av kommunegrensene reguleres av inndelingslova. Departementet har nylig oppdatert rundskrivet til inndelingslova og har vedtatt delegeringsvedtak til fylkesmennene. All myndighet fylkesmennene har hatt i saker etter inndelingsloven videreføres. I tillegg gis fylkesmannen delegert myndighetene til flere oppgaver, blant annet til å fastsette mindre grensejusteringer og til å gjøre unntak fra kravet om felles kommunestyremøte.  

Det følger av inndelingsloven § 25 at fylkesmannen skal kalle inn til et felles kommunestyremøte når det er gjort vedtak om sammenslåing. Fylkesmannen vil kalle inn til felles kommunestyremøte etter at Stortinget har gjort vedtak om sammenslåing. Kommunene kan imidlertid anmode fylkesmannen om unntak om felles kommunestyre i de tilfellene hvor alle nødvendige tiltak er gjort i kommunestyrene. For mer informasjon se inndelingslova med rundskriv.