Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Presentasjoner fra prosjektledersamling

Nå er presentasjonene etter det første nettverksmøtet for prosjektledere som skal jobbe med kommunerefomen lagt ut. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.01.2015

Fylkesmannen og KS i Nord-Trøndelag samlet i går prosjektledere fra kommunene som skal jobbe med kommunereformen i tiden fremover. Målet med samlingen var å bidra til erfaringsutveksling på tvers mellom kommunene.

Du finner presentasjonene fra møtet her.