Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannens tilrådning

30. september presenterer Fylkesmannen sin tilrådning for fremtidig kommunestruktur for Nord-Trøndelag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.09.2016

Fylkesmannen er bedt om å gi råd om fremtidig kommunestruktur for fylket. Vi er i ferd med å sluttføre våre vurderinger og vil presentere vår oppsummering og tilrådning, som skal sendes departementet.

Tid: Fredag 30. september 2016 kl. 10.00
Sted: Møterom Stiklestad, Statens hus 3. etasje