Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunereformen

Kommunereformen har gitt færre kommuner, og nå er det 356 kommuner i Norge.

2020 var det første året for 47 nye kommuner som følge av kommunereformen.

Statsforvalteren skal vurdere kompensasjon til kommuner som slår seg sammen og får et tap på grunn av utilsiktede virkninger i inntektssystemet. Statsforvalteren skal også, ved behov, bidra med faglig støtte til de nye kommunene.

Vis mer


21.01.2015

Presentasjoner fra prosjektledersamling

Nå er presentasjonene etter det første nettverksmøtet for prosjektledere som skal jobbe med kommunerefomen lagt ut. 


07.11.2014

Regjeringen fjerner usikkerhet rundt inndelingstilskudd

Kommunal- og moderniseringsdepartementet varslet i går at regjeringen endrer praksis for beregning av inndelingstilskudd for å sikre kommunene forutsigbarhet i kommunereformen.


26.09.2014

Verktøykasse for kommunesammenslåing

Utredningsverktøyet NY KOMMUNE sammenstiller utviklingstrekk og nøkkeltall for opp til ti kommuner samtidig. Løsningen skal hjelpe kommunene til å komme videre i arbeidet med kommunereformen.


22.09.2014

Ber om status i reformarbeidet

Fylkesmannen legger til grunn at alle kommuner i fylket nå igangsetter nødvendige prosesser i forbindelse med kommunereformen. 


19.09.2014

Kronikk: Fremtidens kommuner i Nord-Trøndelag


Fylkesmann Inge Ryan og ass. fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen

Nå har vi startet på jobben som kommer til å berøre oss alle sammen. Om noen år har kommunen vi bor i fått nye grenser, nye oppgaver og kanskje til og med et nytt navn.


08.09.2014

Oppstartsamlingen for kommunereformen

Her kan du se kommunereformsamlingen som Fylkesmannen, sammen med KS i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskomune, arrangerte 5. september 2014.