Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunereformen

Kommunereformen har gitt færre kommuner, og nå er det 356 kommuner i Norge.

2020 var det første året for 47 nye kommuner som følge av kommunereformen.

Statsforvalteren skal vurdere kompensasjon til kommuner som slår seg sammen og får et tap på grunn av utilsiktede virkninger i inntektssystemet. Statsforvalteren skal også, ved behov, bidra med faglig støtte til de nye kommunene.

Vis mer


Publisert 23.08.2017

Tre viktige møter på tre dager

Denne uken er det gjennomført tre felles kommunestyremøter i Nord-Trøndelag, etter Stortingets vedtak om kommunesammenslåing.


Publisert 21.08.2017

Historisk kommunestyremøte på Leka

Kommunestyrene i Vikna, Nærøy, Leka og Bindal er i dag samlet til et historisk felles kommunestyremøte. Bakgrunnen er Stortingets vedtak om slå kommunene sammen.


Publisert 12.06.2017

Fylkesmannens rolle i kommunereformen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er allerede i gang med å følge opp kommunene i fylket etter Stortingets vedtak om kommunesammenslåing.


Publisert 26.04.2017

Arbeidsmøte med Kartverket

Den 21. april ble det holdt et arbeidsmøte med Kartverket for kommuner som skal slå seg sammen.   


Publisert 10.04.2017

Videre prosesser for kommuner som skal slå seg sammen

Onsdag 5. april la regjeringen fram forslag til endringer i kommunestruktur. Etter at Stortinget behandler proposisjon juni 2017, følger det av inndelingslova at Fylkesmannen skal kalle inn til felles kommunestyremøte. Alternativt kan kommunene be Fylkesmannen om unntak.


Publisert 13.03.2017

Fylkesmannens rolle i kommunereformen

Fylkesmannen skal fortsatt legge til rette for kommuner som vurderer å slå seg sammen, og vi skal bistå ved grensejusteringer. Vi kaller også inn til fellesmøter.


Publisert 29.09.2016

Fylkesmannens tilrådning i kommunereformen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag tilrår at seks av dagens 23 kommuner i Nord-Trøndelag slår seg sammen i tre nye kommuner.


Publisert 15.09.2016

Fylkesmannens tilrådning

30. september presenterer Fylkesmannen sin tilrådning for fremtidig kommunestruktur for Nord-Trøndelag.


Publisert 01.07.2016

Kommunereformen i ny fase

De fleste kommunene i fylket har nå oversendt kommunestyrenes endelige vedtak om kommunereformen. Nå skal Fylkesmannen oppsummere arbeidet som er gjort i kommunene og komme med sin tilrådning. 


Publisert 24.05.2016

Klare råd

I går var det folkeavstemning i ni av fylkets kommuner i forbindelse med kommunereformen. Valgdeltagelsen var god de fleste steder, og folket ga tydelige råd til sine politikere.