Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Høringsuttalelser

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.10.2012

23.10.2017

Uttalelse budsjettfordelingsmodell

Fylkesmanenn i Nord- og Sør-Trøndelag har sendt felles høringsuttalelse om forslag til ny budsjettfordelingsmodell for Fylkesmannsembetene. 


11.10.2017

Uttalelse - endring av forskrift om nydyrking

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har avgitt høringssvar til et forslag om endring av nydyrkingsforskriften.


27.03.2017

Fylkesmannens høringsuttalelse til oppheving av vannskuterforskriften

På bakgrunn av hensynet til tradisjonelt friluftsliv, støy, sårbare sjøfuglarter og naturmangfold generelt, anbefaler Fylkesmannen i Nord-Trøndelag at gjeldende nasjonale forskrift for vannskuter opprettholdes.


03.03.2017

Høringsuttalelse produktspesifikasjon motorferdsel

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har avgitt høringsuttalelse til Miljødirektoratets planlagte database for snøskuterløyper.


07.10.2016

Høringssvar - Fylkesmannens framtidige struktur

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har avgitt sin uttalelse til utredning av Fylkesmannens framtidge struktur.


21.09.2016

Uttalelse - nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett

Fylkesmannen har avitt høringsuttalelse til forslag til regelverk til nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett.


29.06.2016

Høringsuttalelse - nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har avgitt høringsuttalelse til forslag om nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven og friskoleloven. Uttalelsen finner du i menyen til høyre.


26.04.2016

Uttalelse til begrensning i statlig klageinstans adgang til å overprøve fritt skjønn

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har avgitt sin uttalelse til høringsnotat om begrensning i statlig klageinstans adgang til å overprøve kommunenes utøvelse av det frie skjønnet.


01.03.2016

Uttalelse - forslag til nytt inntektssystem

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har avgitt høringssvar på forslag til nytt inntektssystem for kommunene.


07.02.2016

Uttalelse til Trøndelagsutredningen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har avgitt uttalelse til Trøndelagsutredningen, og de to fylkeskommunenes intensjonsavtale.