Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ansvarlig alkoholhåndtering - Invitasjon til frivillighetsskole i samarbeid med Steinkjerfestivalen 28 mai 2016

Fylkesmannen har i sitt arbeid med ansvarlig alkoholhåndtering i 2016 fokus på festivaler. Vi ønsker å bidra til å ha festivaler og arrangement som gir gode opplevelser og er en folkefest for innbyggerne i Nord-Trøndelag fordi dette er godt folkehelsearbeid. Det inviteres til opplæring den 28 mai kl. 09.30 på Steinkjer.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.04.2016

Sammen med Kompetansesenter rus Midt-Norge og politiet samarbeider vi med Steinkjerfestivalen om opplæring til ansvarlige og frivillige som arrangerer fester, festivaler, bygdedager og andre arrangementer hvor det serveres alkohol.  Opplæringen retter seg både til de som er ansvarlig for arrangementene og de som er frivillig. Det vil også være aktuelt for kommunens ansatte, særlig nyttig kan det være for saksbehandlere med ansvar for alkoholloven og kommunens beredskapsansvarlig.

Frivillighetskolen er en dag hvor det gis opplæring i ulike faser av et arrangement med fokus på sikkerhet, ansvarlig alkoholhåndtering, førstehjelp og vakthold. Den skal gi frivillige og de som arrangerer ulike arrangement en faglig trygghet slik at de blir tryggere i sin utøvelse.

Dagens innhold:
Ansvarlig alkoholhåndtering - Tor Sæther fra Kompetansesenter rus Midt-Norge vil sette fokus på en ansvarlig alkoholkultur.

Førstehjelpskurs – Walter Andersson er utdannet sykepleier og jobber for Steinkjer Kommune. Han har god erfaring med førstehjelpskurs, både for Heimevernet og Røde Kors. Hos oss vil han snakke om hva som skjer og hva vi skal gjøre dersom uhellet er ute og vi får en alvorlig hendelse.

Håndtering av personer som er ruset - en stor del av inntekten på festivalene/arrangementene kommer fra salg av alkohol. Vi ønsker likevel å være restriktive på dette området, og dette fører til at det i blant skjer at personer må bortvises fra festivalområdet. Politiet i Nord-Trøndelag lærer oss hvordan vi skal håndtere personer som er berusede, og hvis det oppstår uheldige situasjoner.

«Sikkerhet ved store arrangement» - Jørgen Aas fra Movement Strategies har nesten 25 års fartstid i sikkerhetsbransjen, og har et brennende hjerte for arrangør-Norge. Han regnes som en av de dyktigste i Norge på sikkerhet under arrangement. Jørgen er utdannet i «Crowd and safety-management» fra Bucks University i England, og har hatt sikkerhetsansvaret på en mengde arrangementer som blant annet Øyafestivalen, Slottsfjellfestivalen, Pstereo, Tons of Rock, Ungdoms-OL på Lillehammer, Ski-VM i 2011 og Skiskytter-VM 2016. Nå kommer han for å gi oss en grunninnføring i sikkerhetshåndtering på store arrangement.

Påmelding innen 20.05 skjer på Steinkjerfestivalen sine hjemmesider:  klikk her