Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Hefte om måltider i barnehagen

Ressurshefte om Måltidet som pedagogisk arena i barnehagen

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.12.2017

Mat og måltider har fått en tydeligere plass i den nye rammeplanen. NAFO (nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) har sammen med syv av de andre nasjonale sentrene laget et hefte for å inspirere barnehager til å se på hvordan måltidene kan bli innholdsrike stunder på dagen. De ulike fagområdene kan for eksempel arbeides med på ulike måter i forbindelse med måltidene.