Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Barnehagekonferansen Sammenhenger --for barnets beste

NAFO arrangerer en barnehagekonferanse sammen med syv andre nasjonale senter i forbindelse med implementering av den nye rammeplanen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.12.2017

Konferansen tar for seg overgangene barnehagebarn møter, når de begynner i barnehagen og når de skifter mellom avdelinger, og sammenhengen i barnehagens faglige innhold når barnet starter på skolen. Det vil være parallelle sesjoner som fokuserer på utforskning og kreativitet, mangfold og inkludering, overgang barnehage – skole og yngst og eldst i barnehagen.   Konferansen retter seg både mot ansatte i barnehage og skole, barnehagemyndigheter og skoleeiere. Konferansen arrangeres på Gardermoen 24. januar og i Bodø 7. mars 2018.