Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ny realfagskommune - er det din kommune?

54 kommuner i Norge er realfagskommuner. Nå er det mulig for andre kommuner å vise at de vil satse på realfag fra barnehage til skole.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.11.2017

Utdanningsdirektoratet lyser nå ut midler til nye realfagskommuner. Fristen for å søke er 1. februar 2018. Nye realfagskommuner inviteres til oppstartsamling i mai 2018. Puljedeltakelsen går ut 2019.

Formålet med tiltaket realfagskommuner er å utvikle systematisk kunnskap om hvordan kommuner, barnehager og skoler i praksis kan oppnå bedre resultater og økt kompetanse i realfag. En forutsetning for å bli realfagskommune er at kommunen forplikter seg til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag, fra barnehage til fullført grunnskole.

For å kunne søke om å bli realfagskommune, må kommunen

  • gjennomføre en analyse av status for arbeidet med realfag i barnehager og skoler i kommunen.
  • utarbeide mål for arbeidet med realfag med utgangspunkt i analysen og kunnskap om lokale forhold og behov. Målene skal gjelde for både barnehage og grunnskole.

Mer informasjon om realfagskommuner og søknadsprosedyre finner dere på Utdanningsdirketoratets hjemmeside, her