Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nasjonale føringer for nettbaserte hjelpemidler på eksamen

For å sikre en mest mulig rettferdig og lik eksamensgjennomføring, samt for å gi elevene tilgang til de hjelpemidler som benyttes i selve opplæringen, har Utdanningsdirektoratet nå utarbeidet nasjonale føringer for bruk av nettbaserte hjelpemidler under eksamen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.11.2017

Skoleeierne skal i samarbeid med skolene, sørge for at alle elever i grunnskolen skal ha et minimum av nettbaserte hjelpemidler som elevene kan benytte under eksamen. Det er også et øvre tak for antall hjelpemidler. Det er ikke tillatt å gi tilgang til hjelpemidler som åpner for kommunikasjon og samhandling.