Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fravær i Videregående skole

Endelige tall for fravær i videregående er nå klare. Etter at fraværsregelen ble innført, har det vært mange spekulasjoner rundt hvordan fraværsregelen ville påvirke fraværet i videregående.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.11.2017

Tallene viser en nedgang både når det gelder både antall timer og dager. Dette gjelder både for Nord- Trøndelag og Sør-Trøndelag.

For landet sett under ett, har median for antall dager med fravær blitt halvert, når man sammenligner skoleåret 2014/2015 med skoleåret 2016/17.  I 2014/15 var det 6 dager og 13 timer som var median for fravær i landet, og etter skoleåret 2016/17 ble median 3 dager og 9 timer.  

Når det gjelder Nord-Trøndelag, har antall dager og timer med fravær blitt redusert fra 5 dager og 13 timer i 2014/15, til 3 dager og 8 timer etter skoleåret 2016/17.

I Sør-Trøndelag har antall dager og timer med fravær blitt redusert fra 7 dager og 14 timer i 2014/15 til 4 dager og 8 timer i 2016/17. Det vil si en positiv utvikling i begge fylkene.

 

For mer informasjon om fraværsregelen, og tall for skoler og fylker, se her.