Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Resultat etter tilsyn med Snåsa kommune som vedtaksmyndighet for vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven kap. 5

Tilsynsrapport etter tilsyn med Snåsa kommune er nå publisert.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.04.2017

Fylkesmannen har høsten 2016 ført tilsyn med Snåsa kommune som vedtaksmyndighet for vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5. Tilsynet avdekket ett brudd på opplæringsloven § 5-3. Snåsa kommune har frist til 10.04.17 med å rette bruddet på regelverket.