Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Er ekstern skolevurdering noe for din kommune?

Kommuner kan nå søke om midler til samarbeid om ekstern skolevurdering. Søknadsfrist er 15. mai.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.04.2017

Ekstern skolevurdering kan være et nyttig verktøy i arbeidet med å vurdere i hvilken grad organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen medvirker til å nå målene i læreplanverket, og som grunnlag for skoleeiers tilstandsrapport.

Det anbefales at flere kommuner samarbeider om organisering og gjennomføring av ekstern skolevurdering. For å komme i gang med et slikt arbeid, kan kommuner søke om midler til dette.

Tilbudet består av en bevilgning på 60 000 kroner og to dagers opplæring i metodikken for skolevurdering. 

Send søknad om støtte til Utdanningsdirektoratet innen 15. mai 2017. Send søknaden til post@utdanningsdirektoratet.no, med «Søknad ekstern skolevurdering» i emnefeltet. 

Forutsetningen for å få støtte er at kommunene som søker har intensjoner om å starte eller videreutvikle systematisk arbeid med ekstern skolevurdering i et samarbeid mellom flere kommuner.

Les mer om ordningen og krav til søknaden her : https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/artikler-ekstern-vurdering/skolevurderingsgrupper-2017/