Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kompetansemidler til ikke-kommunale barnehageeiere

Ikke-kommunale barnehageeiere som har to eller flere barnehager på tvers av kommune-og/eller fylkesgrenser kan nå søke om kompetansemider.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.03.2017

Det er Fylkesmannen i Hordaland som forvalter prosjektet.

Se lenker til høyre:

1.Brev utsendt til kommunene. Vedlegg til brev utsendt til kommunene:

- Utlysning av kompetansemidler for ikke-kommunale barnehageeiere

- Lenker til utlysing, samt søknadsskjema