Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Bedre resultater på nasjonale prøver

Nå er resultatene fra de nasjonale prøver på ungdomstrinnet for høsten 2016 publisert i Skoleporten. Elever på 8. trinn gjennomfører nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Elevene på 9. trinn gjennomfører samme prøve som elevene på 8. trinn i lesing og regning.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.11.2016

Her er et sammendrag for Nord-Trøndelag:

  • De gjennomsnittlige resultatene i lesing og regning på 8. trinn er bedre i 2016 enn de to siste årene
  • Resultatene i engelsk har ikke endret seg
  • Jentene gjør bedre på alle prøver på 8. trinn
  • Jentene har i snitt fire skalapoeng mer enn guttene i lesing
  • I regning og engelsk har jentene ett skalapoeng mer enn guttene
  • 35,6 % av guttene ligger på mestringsnivå 1 og 2 i lesing, mens tilsvarende tall for jentene er 20,9 %
  • Merkbar reduksjon i antall elever med manglende resultater og som ikke har deltatt på prøvene
  • Økning i antall elever som fritas for å gjennomføre nasjonale prøver
  • Høyere resultat i lesing på 9. trinn i 2016 og lavere i regning
  • Elevene på 9. trinn presterer i snitt 4 poeng mer i lesing og 3 poeng i regning. Fordi elevene på 9. trinn har gått ett år lenger på skolen og er ett år eldre, samsvarer resultatene med vår forventning

Se