Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Revidert rundskriv til introduksjonsloven

Justis- og beredskapsdepartementet har oppdatert rundskrivet til introduksjonsloven. Alle endringer som er vedtatt og trådt i kraft siden forrige revisjon er nå tatt med i rundskrivet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.10.2016

Det er flere viktige oppdateringer i rundskrivet. Blant annet kan nevnes at begrensningen om at kun deler av videregående opplæring kan inngå i introduksjonsprogrammet, er fjernet. Det vil si at videregående opplæring på heltid kan inngå som en del av introduksjonsprogrammet fra høsten 2016.