Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Obligatorisk gjennomføring av Elevundersøkelsen høsten 2016

Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen i skole og Voksenopplæringsundersøkelsen er åpne for bestilling og gjennomføring fra 3.oktober 2016 til 6. januar 2017. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.10.2016

Vi anbefaler at dere ikke venter med gjennomføringen til de siste dagene. 

Det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på høsten for 7. trinn, 10. trinn og Vg1. 

Det er gratis og frivillig for skolene å ta i bruk Lærerundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og Voksenopplæringsundersøkelsen. 

Endringer i Elevundersøkelsen

Utdanningsdirektoratet har endret spørsmålene om mobbing og krenkelser. Der er også lagt inn spørsmål om skolebiblioteket. Du kan lese mer om endringene her: http://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelsene/#nytt-i-2016 

Bestill og les mer om hvordan du administrerer alle undersøkelsene: http://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelsene/

Lykke til med høstens gjennomføring!