Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Maler for enkeltvedtak

Fatter du mange enkeltvedtak? Utdanningsdirektoratet har nå samlet noen av de mest brukte malene for enkeltvedtak innen opplæringsområdet på en side. Der kan du velge mal og tilpasse denne til egen bruk.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.10.2016

Du finner maler for:

  • Elevenes skolemiljø (9a)
  • Fritak fra nasjonale prøver
  • Generelt enkeltvedtak
  • Realkompetasnevurdeing både i grunnskole og videregående opplæring
  • Spesialundervisning
  • Særskilt språkopplæring

Det er også utarbeidet eksempler, verktøy, maler og informasjon til bruk i arbeidet med spesialundervisning for både voksne og barn/unge. Dette finner du her