Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Hvordan skape en god overgang mellom barnehage og skole?

En god kommunikasjon i overgangen mellom barnehage og skole danner et godt grunnlag for tidlig innsats og livslang læring for barna. I den nasjonale satsingen Språkløyper er det utviklet en egen kompetanseutviklingspakke kalt "overgang fra barnehage til skole". Det arrangeres gratis oppstartssamling for denne kompetansepakken i november. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.09.2016

Kompetanseutviklingspakken "Overgang fra barnehage til skole" er inndelt i 4 områder:

  • Kulturbygging og dialog
  • Språkarbeid
  • Observasjon
  • Foreldresamarbeid

Samlinga finner sted på Thon Hotell Lillestrøm 16. november, og det er Skrivesenteret og Lesesenteret som er arrangør. Invitasjon og program er sendt til alle landets kommuner.