Informasjon om skattemelding som skal sendast med verjerekneskapet

Ved innsending av verjerekneskap må verja kontrollere at dei sender inn detaljert utgåve av skattemeldinga. Oppsummeringa ein finn på sida der ein kontrollerer skattemeldinga kan ikkje brukast.

Innan 7. april får den/dei du er verje for dokumentet «Skattemelding som dokumentasjon» i innboksen sin i Altinn. Det er dette dokumentet som må leggjast ved når du sender verjerekneskapen.

Logge inn i Altinn her ... 

Se lenke til høgre for informasjon på Skatteetaten sine sider.