Rigmor Brøste ny fylkesmann i Møre og Romsdal

Rigmor Brøste ble i statsråd i dag konstituert som fylkesmann i Møre og Romsdal.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.02.2019

– Vi har fått på plass ein erfaren leiar med ovleg relevant bakgrunn til å leie embetet dei neste åra, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Else-May Botten blei i statsråd 26. oktober 2018 utnemnt til fylkesmann i Møre og Romsdal. Botten vil tiltre embetet etter at ho går av som stortingsrepresentant hausten 2021. Rigmor Brøste er konstituert som fylkesmann fram til Else-May Botten tiltrer i sitt åremål.

Rigmor Brøste er 54 år og fast ansatt som assisterande fylkesmann i Møre og Romsdal sida 2012. Ho er cand. mag. frå Høgskulen i Bergen og  Universitetet i Oslo, og er høgskolekandidat fra Høgskolen i Molde. Brøste har hatt leiarstillingar på ulike nivå dei siste 25 åra, til dømes som rådmann i Nesset kommune (2006-2012) og personal- og organisasjonssjef i Molde kommune (1999-2006).