Klager på standpunktkarakterer nesten halvert

Klager på standpunktkarakterer i grunnskolen er nesten halvert i Møre og Romsdal de siste tre årene. Utdanningsdirektør Alv Walgermo hos Fylkesmannen mener mye av årsaken er storsatsingen Vurdering for læring.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.07.2015

Mens det fram til 2011 var det ca hundre klager på standpunkt har tallet i løpet av de siste åra blitt halvert. - Jeg mener det viser at elevene nå har en mer realistisk forståelse for hvordan de ligger an faglig underveis i skoleåret. Karakteren kommer ikke lenger som en stor overraskelse for mange, sier Walgermo.

Storsatsing
At elevene nå har en bedre forståelse for sitt faglige nivå mener Walgermo skyldes Vurdering for læring. Dette er en storsatsing i Utdanningsdirektoratets regi, med Fylkesmennene som ansvarlig i de enkelte fylkene. Opplegget skal gi elevene bedre forståelse for hvor den enkelte står faglig, og hva som må til for å komme videre.
-Det betyr at eleven skal både oppnå en erkjennelse av hvor han eller hun står, og også få en forståelse for hva som må til for å ha framgang og nå et definert mål. Dette gir eleven et helt annet eierforhold til sin egen faglige framgang, bedre motivasjon og på sikt en styrket prestasjon, sier Walgermo.

Ser effekten
Det er fire hovedprinsipper i Vurdering for læring: Elevene skal forstå hva som er forventet av dem gjennom å kjenne til læringsmål, de skal få tilbakemeldinger underveis, få råd om hvordan de kan forbedre seg, og ikke minst skal de være mer involvert i egen læring gjennom egenvurdering.
-Vi har stor tro på dette opplegget, og mener vi kan se effekter av det på flere områder. Ikke bare ved at klager på standpunktkarakteren går ned, men vi ser det også når vi er på tilsyn på skolene, sier Walgermo.

Flest i Møre og Romsdal
Vurdering for læring startet opp i 2010. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har satset mye på å få så mange skoler som mulig involvert. I alt har skoler i 27 kommuner i Møre og Romsdal nå vert involvert i utviklingsarbeidet, noe som er langt flere enn i andre fylker. Seniorrådgiver Annhild Lorentzen har ansvaret for satsingen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
-Vi har som eneste fylke opprettet et faglig fylkesnettverk for de skolene som er med. Vi gir også faglig bistand til de skolene som ønsker det. Målet er at alle skolene i fylket snart skal ha Vurdering for læring som en naturlig del av sitt faglige opplegg, sier Lorentzen.

Bedre læringsmiljø
Høgskolen i Volda er også knyttet til satsingen i Møre og Romsdal, med førsteamanuensis Siv Måseidvåg Gamlem som faglig leder. Gamlem blir også brukt av Utdanningsdirektoratet som fagperson for satsinga. 
-Vi ser at arbeid med vurdering for læring genererer positivitet på skolene. Læringsmiljøet ser ut til å bli bedre. Jeg tror det har å gjøre med at det skapes bedre oppfølging og forståelse av den enkelte elevs læringsprosess. De skolene som nå arbeider godt med vurdering for læring opplever at elevene blir mer motivert og engasjert i læringsarbeidet. Det å vite hva man skal lære, hvordan og hvorfor er viktig for viljen til innsats i skolearbeidet. På litt sikt tror jeg det for eksempel kan føre til mindre frafall i videregående skole, sier Gamlem.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Aktuelt

Vurdering for læring springer ut fra Kunnskapsløftet og er en nasjonal satsing i regi av Utdanningsdirektoratet (Udir) fra 2010.

Opplegget tar i bruk ulike vurderingsverktøy, som følger elevens læringsprosess, og skaper bedre realsjoner mellom elev og lærer.

Målet er at denne formen for vurdering hjelper eleven til å finne motivasjon og til å komme videre i læringsprosessen.

I Møre og Romsdal har 27 kommuner tatt i bruk opplegget.