Kampen om sjøareala

Nasjonal plankonferanse om planlegging i kystsona arrangerast i Scandic Parken i Ålesund 12.-13. november 2019. Meld deg på no!

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.10.2019

For å vite korleis vi skal bruke sjøareala våre på den rette måten, må vi ha kunnskap om marine økosystem, arealforvaltning og interessekonfliktar. Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til ein nasjonal konferanse om sjøarealplanlegging i Ålesund 12. og 13. november. Påmeldingsfristen 1. november nærmar seg. Meld deg på Kampen om sjøareala og sjå program her.

Kontaktpersonar