Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Endring i kvote for lisensfelling av jerv

Rovviltnemnda i region 6 beslutta i møte 26. oktober 2018 å tildele 1 jerv av reservekvoten til kvoteområde 1 i Møre og Romsdal.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 13.11.2018

Det kan dermed fellast fire jervar i fylket under lisensjakta vinteren 2018/19.

  • 3 jervar utanfor forvaltningsområdet for jerv
  • 1 jerv innafor forvaltningsområdet for jerv

(sjå kartvedlegg i lenka til høgre)

Vedtaket i nemnda sak 31/18 var samrøystes:

Rovviltnemnda i region 6 tildeler en jerv fra reservekvoten til forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal.