Oppnevning av settestatsforvaltar - inhabilitet

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har i brev av 25.6.21 erklært seg inhabil etter forvaltningslova § 6 andre ledd til å behandle ein søknad frå Ductor om etablering av biogassanlegg på Håsøran i Sunndal kommune.

Publisert 02.07.2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har oppnemnd Statsforvalteren i Trøndelag som settestatsforvaltar til å behandle saken. Brevet frå departementet kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.