Løyve til tiltak i sjø i Kristiansund

Kristiansund kommune får løyve etter forureiningslova til tiltak i sjø ved fleire lokalitetar ved Dalasundet og Nordsundet i tilknyting til arbeid med sjøleidning.

Publisert 25.08.2021

Tiltaka omfattar mudring og utfylling, men også noko sprenging ved ein av lokalitetane. Tiltaka er planlagd utført hausten 2021.

Vedtak med løyve kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Klage eller eventuelle kommentarar til vedtaket sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar