Informasjon om rotenonbehandlinga i Raumaregionen 2013

Veterinærinstituttet (VI) vil sende ut vedlagte brev til grunneigarar på bakgrunn av adresselister frå grunneigarlaga.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.04.2013

Arbeidet med planlegging og gjennomføring av behandlingane i Møre og Romdal er organisert som eit prosjekt. Formålet med prosjektet er å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og å gjenopprette friske laksestammer i vassdraga. Veterinærinstituttet har prosjektleiinga på oppdrag frå Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Fylkesmannen i Møre og Romsdal (FMMR).

Kontaktperson i VI:

Anveig Nordtug Wist
Veterinærinstituttet
Pb 5695 Sluppen
7485 Trondheim
Tlf: 928 56 699
e-post: anveig-nordtug.wist@vetinst.no

Dokument