Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Meld deg på Geitedagane 2014

Meld deg på geitedagane i Jølster 22.-24. august. Der får du fagleg påfyll, gode naturopplevingar, og du treffer fagfolk og dyktige kollegaer.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 01.07.2014

Det er fylkesmennene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Møre og Romsdal, Norsk Sau og Geit og Tine som arrangerer geitedagane, denne gongen på Skei i Jølster, fredag 22. august til søndag 24. august.

I det allsidige programmet er det lagt opp til foredrag som til dømes

  • Fokus på produkt frå geit
  • Avlsopplegg og sikkerheit i avlsarbeidet
  • Tur til Søgnesand og Kandal
  • Jurhelse og celletal
  • Friskare geiter, oppsummering og kost/nyttevurdering,
  • osv

Last ned brosjyra og meld deg på geitedagane i Jølster.

Det er bindande påmelding innan 7. juli til Skei Hotel, tlf 57727800 eller epost kurs@skeihotel.no.

Kontaktperson: Ola Søgnesand, tlf 90996816, epost ola.sognesand@tine.no