Ta kurs, og bli godkjend "Inn på tunet-bonde"?

I Stranda skal det arrangerast kurs for "Inn på tunet"-bønder. Lurer du på korleis du skal kome i gong med prosessen? Er du allereie i gang, men har gått deg fast?  Då er dette kurset det rette for deg!

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.09.2016

Kurset er konkret og målretta, du arbeider med innhald i eige kvalitetssystem med mål om å vere klar til søknad om godkjenning etter kurset. I tillegg drøftar vi etiske problemstillingar og utfordringar, og vi går gjennom framlegg til standard avtaler ved IPT.

Arrangør er Norsk Landbruksrådgjeving i samarbeid med Byrg kompetanse

Påmelding:   

Kolbjørn Taklo  91 39 65 60, kolbjorn.taklo@nlr.no

Senior-rådgjevar HMS i Norsk Landbruksrådgiving

eller til: Byrg Kompetanse AS, gert@byrgkompetanse.no, 928 54 190.

Frist for påmelding: 20.oktober 2016