Høyring - ny forskrift om produksjonstilskot

Landbruks- og Matdepartementet har den 9, juli 2014 sendt ut ny forskrift om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie til høyring. Målet er eit enklare regelverk uten at formålet med tilskotsordningane blir endra. Høringsfristen er mandag 20. oktober 2014. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.07.2014

Departementet har gjort ein heilskapleg gjennomgang av regelverket, og m.a. gjort endringar i regelverket om driftsfellesskap. Tilskot til ferie og fritid blir etter forslaget ein del av forskrifta om produksjonstilskot. 

Endringane i forskrifta vil også føre til endring av andre forskrifter frå same tidspunkt.

Leis meir om saka hos Landbruks- og Matdepartementet, og last ned høyringsutkastet.

Dette er høyringsinstansane

 • Finansdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Landbruksdirektoratet
 • Fylkesmennene
 • Kommunene
 • Norges Bondelag
 • Norges Birøkterlag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Landbruksrådgiving
 • Norske Landbrukstenester