Kurs i andelslandbruk

NORSØK, Landbruk Nordvest og Norsk landbruksrådgiving Trøndelag arrangerer kurs i andelslandbruk våren og sommaren 2018. Kurset går over tre samlingar og er eit tilbod til bønder, gartnarar, andelshavarar eller andre interesserte som er i gang eller planlegg å starte opp andelslandbruk.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.01.2018

Kurset vil vere praktisk retta og gi grunnlag for planlegging, drift og deltaking i andelslandbruk. I kurset vert det lagt vekt på plantedyrking, økologiske dyrkingsprinsipp, kompostering, jordkultur, plantevern og vekstskifte. Vidare får kursdeltakarane innblikk i historie til andelslandbruket, eksempel på andelslandbruk nasjonalt og internasjonalt og innføring i økonomi, budsjettering og ulike organisasjonsformer.

Samspel, fellesskap og sosial verdiskaping vil ha ei sentral rolle under alle samlingane. Kurset tek utgangspunkt i deltakarane sine eigne andelslandbruk eller planlagte prosjekt.  Deltakarane vert oppfordra til å arbeide med oppgåver mellom samlingane og får rettleiing undervegs.