Bruk av tvang og makt mot personar som har ei utviklingshemming

Dato:
1. desember 2021 10:00 - 12:00
Stad:
Direktesending, Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Målgruppa for møtet er dei overordna fagleg ansvarlege for helse- og omsorgstenestelova kapittel. Tilsette som er fagleg ansvarlege eller sakshandsamarar kan og delta.

Statsforvaltaren inviterer til nettmøte som gjeld bruk av tvang og makt mot personar som har ei utviklingshemming. 

Publisert 01.11.2021

Dato:                   01. desember 2021 kl. 10:00 - 12:00

Stad:                    Direktesending / Teams

Målgruppe:        Målgruppa for møtet er dei overordna fagleg ansvarlege for helse- og omsorgstenestelova kapittel 9. Tilsette som er fagleg ansvarlege eller sakshandsamarar kan og delta.

Statsforvaltaren vil ta opp følgande tema:

  • Sakshandsaming ved bruk av skadeavverjande tiltak i nødssituasjon (a-melding)
  • Endra malar for vedtak
  • Sikringstiltak i bil
  • Eventuelt

Påmelding:  Det er elektronisk bindande påmelding innan 29.11.2021.  Påmeldingsskjema vil du fram til då finne lenger ned på denne sida.  Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til sfmrkurs@statsforvalteren.no eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 85 11.

Stadfesting:  Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort.  Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
1. desember 2021 10:00 - 12:00
Stad:
Direktesending, Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Målgruppa for møtet er dei overordna fagleg ansvarlege for helse- og omsorgstenestelova kapittel. Tilsette som er fagleg ansvarlege eller sakshandsamarar kan og delta.

Kontaktpersonar