BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Warsaw X-LIC-LOCATION:Europe/Warsaw BEGIN:STANDARD DTSTART:20191027T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20200329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Warsaw:20210326T235900 DTSTAMP:20210418T024704Z DTSTART;TZID=Europe/Warsaw:20210326T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Myrbostad bygg og anlegg AS søkjer om løyve til mottak og mellomla gring av returasfalt og brukt betong UID:9661341f-589e-4cf2-901e-1df75b095838 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Dei sø\;kjer om lø\;yv e etter forureiningslova til å\; motta\, mellomlagre og knuse retura sfalt og brukt betong på\; anlegget sitt ved Varholmyrane i Hustadvi ka kommune.

Lenkje: https://www.statsforvalteren.no/More-og-Romsdal/Hoyringar/202 1/03/myrbostad-bygg-og-anlegg-as-sokjer-om-loyve-til-mottak-og-mellomlagr ing-av-returasfalt-og-brukt-betong/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Myrbostad bygg og anlegg AS søkjer om løyve til mottak og mellomla gring av returasfalt og brukt betong TRIGGER:-P11DT2H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR