Søknad om utviding av løyve etter forureiningslova til mottak, behandling og mellomlagring av avfall (Hareid kommune)

Høyringsfrist:
7. desember 2020 23:59

Franzefoss Gjenvinning As søkjer om utviding av løyve til mottak, behandling og mellomlagring av avfall ved anlegget sitt i Hareid kommune.

Publisert 16.11.2020

Det søkjast om utviding av løyvet slik at det omfattar å ta imot og behandle kasserte fritidsbåtar og yrkesfartøy.

Søknadsdokumenta kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida. Dei er òg lagt ut på Hareid kommune sitt servicekontor.

Vi ber om at eventuelle merknadar vert send til Fylkesmannen, postboks 2520, 6404 Molde, innan 07.12.2020.

Høyringsfrist:
7. desember 2020 23:59

Kontaktpersonar

Dokument