Tilskot til utvikling av sosiale tenester i NAV, bustadsosialt arbeid og arbeid mot barnefattigdom

Med atterhald om godkjenning av budsjett i Stortinget er no tilskot til både bustadsosialt arbeid og utvikling av sosiale tenester i NAV kunngjort. Tilskot til barnefattigdom er også lyst ut som ei overgangsordning. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.12.2017

Målsetting med tiltak for å utvikle sosiale tenester i NAV er å bidra til nytenkning og utvikling av nye arbeidsmåtar, og få fram kunnskap og erfaringar som kan overførast til andre NAV-kontor.

Viktige innsatsområder for det bustadsosiale arbeidet i 2018 er å redusere bruk av mellombelse butilbud, legge til rette for eit heilskapleg bustadsosialt arbeid lokalt og etablere tiltak for ungdom og yngre vaksne i etableringsfasen. Kun kommunar som fekk tilskot i 2017 kan søke.

Når det gjeld tilskot til barnefattigdom er det berre dei som har hatt tilskot til prosjekt med oppstart i 2016 eller 2017 som kan søke på denne ordninga i 2018.

For meir informasjon sjå lenka til NAV i høgremenyen. Der finn du også søknadsskjema og regelverk for dei tre ordningane.

Søknadsfrist er 1. februar 2018