Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Nasjonal informasjonskampanje demens

Som del av regjeringens Demensplan 2020 gjennomfører Helsedirektoratet nå en informasjonskampanje om demens, som har som mål å bygge ned stigma og bidra til at flere med demenssykdom blir utredet og får en diagnose.

Publisert 05.03.2020

Å fange opp personer med tegn på demens og gi en diagnose til riktig tid er viktig for å kunne gi personer med demens et best mulig liv. Utredning av demens og systematisk oppfølging etter diagnose er derfor kjerneelementer i regjeringens Demensplan 2020.

Innsats mot befolkningen

Informasjonskampanjen retter seg mot befolkningen. Målet er at flere som har tegn på kognitiv svikt skal søke utredning og få hjelp for sin demenssykdom. Tiltak mot befolkningen starter for fullt i midten av mars og vil pågå til over påske.

Les mer