Tilskotsordningar

Reforma legg opp til at kommunar gjennom politiske vedtak skal ta stilling til korleis tiltaka i Leve hele livet kan utformast og gjennomførast lokalt, og deretter innarbeide dei i sitt planverk og sette reforma ut i livet.

Publisert 17.02.2021

Dei kommunane som omstille seg i tråd med reforma vil bli prioritert innanfor ei rekke relevante tilskotsordningar frå og med 2021.

 

Les meir om kriteria her