Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Her samlar vi tilskotsordningar der Fylkesmannen har ei rolle i saksbehandlinga.

I tillegg finst mange tilskotsordningar der vi ikkje er involverte i saksbehandlinga. Desse kan vi ikkje gi komplett oversikt over, men det hender at vi omtalar dei som nyhende på nettstaden. Følg med på nettsidene til direktorata for ulike fagområde for å sjå alle deira tilskot: Helsedirektoratet: TilskuddLandbruksdirektoratet: TilskuddMiljødirektoratet: Elektronisk søknadssenterUtdanningsdirektoratet: Tilskudd og prosjektmidler.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
Søknadsfrist Tittel