Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Her samlar vi tilskotsordningar der Fylkesmannen har ei rolle i saksbehandlinga.

I tillegg finst mange tilskotsordningar der vi ikkje er involverte i saksbehandlinga. Desse kan vi ikkje gi komplett oversikt over, men det hender at vi omtalar dei som nyhende på nettstaden. Følg med på nettsidene til direktorata for ulike fagområde for å sjå alle deira tilskot: Helsedirektoratet: TilskuddLandbruksdirektoratet: TilskuddMiljødirektoratet: Elektronisk søknadssenterUtdanningsdirektoratet: Tilskudd og prosjektmidler.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
Søknadsfrist Tittel