Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Skjema

Skjema og blankettar finn du normalt under den einskilde sak/på fagsidene.
 
Generelle skjema og statlege blankettar kan du finne på http://www.signform.no/dss/
 
Dersom blankettane skal sendast oss kan du bruke:
 
Fylkesmannen i Hordaland
Postboks 7310
5020 Bergen
 
E-post: fmhopostmottak@fylkesmannen.no, tlf. 55 57 20 00
 
Du må ha installert gratisprogrammet Acrobat Reader for å lese PDF-filer.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 20.11.2012