Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Grafisk profil

Her finn du grafisk profil for Fylkesmannen i Hordaland.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.02.2017

Sjå profilhandbok under "Dokument", der du òg finn logoar i ulike format.

Profilhandboka er meint som hjelp for tilsette og samarbeidspartnarar. Kontakt nettredaktør dersom du har spørsmål om korleis du skal bruke profilen.