Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Dagsseminar om Naturmangfald i sjø

Fylkesmannen arrangerte dagskonferanse om forvaltning av naturmangfald i sjø tysdag 19. januar 2016.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.01.2016
 
Stad: Universitetsaulaen i Bergen, Museplassen 3, Hovudinngang gjennom Musehagen fra Olav Ryes vei.
Ansvarleg: Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvern- og klimaavdelinga
Målgruppe: kommunar, offentlege etatar, organisasjonar, konsulentar, næringa og andre
 
Foredraga er samla under Gjennomførte kurs og konferansar
 

Om seminaret

{PagePropertyPlugin}